Garantie

Op Bodiax vloeren heeft u een garantie van 12 tot 25 jaar, dit is afhankelijk van de door u gekozen type vloer en kwaliteit. Kijk op de productspecificaties voor de exacte garantieperiode van de door u aangeschafte Bodiax vloer.

De garantie is van toepassing op normale, eerstkeuze producten (d.w.z. geen tweede keuze). Rekening houdend met de waardevermindering, wordt de schade vergoed met een vast bedrag in verhouding tot de tijd die al is verstreken. Dit is enkel en alleen van toepassing op de waarde van de Bodiax vloer, deze daalt tot nul aan het einde van de garantieperiode. Elke claim met betrekking tot werk en materiaal voor de voorbereiding en installatie van de vloer wordt afgewezen. Garantie is van toepassing indien de Bodiax vloer is geplaatst door een specialist die geheel volgens de voorwaarden de vloer heeft verlegd. Onderhoud dient te gebeuren volgens de voorgeschreven adviezen van Bodiax. De Bodiax vloer moet worden beschermd tegen afdrukken van meubelen of andere objecten met puntvormige poten of scherpe randen. Wij raden u aan om hier vilten bescherming toe te passen.

De garantie vervalt:

 • Bij transportschade die niet bij de levering werd vastgesteld.
 • Bij schade veroorzaakt tijdens de opslag of behandelingen voorafgaand aan het leggen.
 • Bij schade te wijten aan abnormaal gebruik (zoals gedefinieerd in de EN-classificatie).
 • Bij het ontbreken van bescherming van de vloer (zoals deurmatten, viltglijders onder stoelpoten e.d.) wanneer deze noodzakelijk is.
 • Bij schade die voortvloeit uit een verkeerde verlegging of bij slechte voorbereiding van de ondergrond.
 • Bij schade veroorzaakt door puntige of snijdende materialen.
 • Bij schade veroorzaakt door aanwezigheid van vocht in de ondergrond.
 • Bij schade veroorzaakt door tapijten of materialen van rubber of latex.
 • Bij geringe variaties in kleur, vorm of textuur tussen de monsters of brochureafbeeldingen en de eigenlijke vloer.
 • Bij krimp of uitzetting die buiten de EN norm valt.
 • Bij verkleuring van de vloer veroorzaakt door intensief zon- of kunstlicht.
 • Bij schade veroorzaakt door het verplaatsen van meubilair zonder gepaste bescherming.
 • Bij het niet naleven van de onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant.
 • Schadevergoeding zal pas plaatsvinden na rechtvaardiging van de schade door onze technische dienst, binnen de voorziene termijn en na inzage van de oorspronkelijke factuur van het product.